Swiftly Thawing Administrator

Black Coffee

Reflex

För några månader sedan fick jag utföra ett test som faktiskt var ganska intressant. Det var ett test för att se hur bra reflexer man hade och hur bra man var på att reagera efter dessa. Det var ju väldigt simpelt, att helt enkelt trycka på en knapp när en signal gavs och sedan se hur lång tid detta tog. Jag kan dock tänka mig att det är något som man kan ha nytta av när som helst i livet egentligen. Om man någon gång råkar tappa en kaffekopp t.ex, så har man ju en större chans att faktiskt hinna fånga den igen.